Kazumi Totaka

Artist: Kazumi Totaka 戸高 一生

Composer

Learn More
Follow
Support
remixes 1 to 50 of 62
page 1 of 2next >> go to page:
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Animal Crossing
Kazumi Totaka, Kenta Nagata, Shinobu Nagata, Toru Minegishi
Luigi's Mansion
Kazumi Totaka, Shinobu Nagata
Mario Paint
Hirokazu Tanaka, Kazumi Totaka, Ryoji Yoshitomi
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Kazumi Totaka
Super Smash Bros.
David Wise, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Taro Bando
Super Smash Bros. Brawl
Akito Nakatsuka, David Wise, Eveline Novakovic, Go Ichinose, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hitomi Sato, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Keiichi Suzuki, Kenichi Tokoi, Kenji Yamamoto (I), Kenta Nagata
Super Smash Bros. Melee
Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kozue Ishikawa, Minako Hamano
remixes 1 to 50 of 62
page 1 of 2next >> go to page: