Beatdrop

Artist: Beatdrop Dain Olsen

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Brave Fencer Musashi
Tsuyoshi Sekito, Yoichi Yoshimoto
Castlevania III: Dracula's Curse
Jun Funahashi, Yoshinori Sasaki, Yukie Morimoto
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Command & Conquer: Red Alert
Frank Klepacki
Dance Dance Revolution Solo 2000
Naoki Maeda
Final Fantasy Mystic Quest
Ryuji Sasai, Yasuhiro Kawakami
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII
Nobuo Uematsu
Guilty Gear X
Daisuke Ishiwatari
Jackal
Atsushi Fujio, Shinya Sakamoto
Mega Man X3
Kinuyo Yamashita
Raiden Trad
Akira Sato
Sonic & Knuckles
Howard Drossin, Jun Senoue, Masaru Setsumaru, Masayuki Nagao, Sachio Ogawa, Tatsuyuki Maeda, Tokuhiko Uwabo, Tomonori Sawada, Yoshiaki Kashima
Sonic the Hedgehog 2
Masato Nakamura
Super Metroid
Kenji Yamamoto (I), Minako Hamano
Super R-Type
Charlie Y.K., Hiroshi Kimura, Takushi Hiyamuta
Super Thunder Blade
Koichi Namiki, Sting Saito
The Guardian Legend
Masatomo Miyamoto, Takeshi Santo
Vectorman
Jon Holland