Artist: RoeTaKa Alex Roe

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Bloodborne
Cris Velasco, Michael Wandmacher, Nobuyoshi Suzuki, Ryan Amon, Tsukasa Saitoh, Yuka Kitamura
Chaos Legion
Hideyuki Fukasawa
Dark Souls
Motoi Sakuraba
Dark Souls II
Motoi Sakuraba, Yuka Kitamura
Dark Souls III
Motoi Sakuraba, Nobuyoshi Suzuki, Tsukasa Saitoh, Yuka Kitamura
Demon's Souls
Shunsuke Kida
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Metal Slug 2: Super Vehicle-001/II
Takushi Hiyamuta
NieR: Automata
Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi, Keiichi Okabe, Kuniyuki Takahashi
Shadow of the Colossus
Kow Otani
Shenmue
Osamu Murata, Ryuji Iuchi, Takenobu Mitsuyoshi, Takeshi Yanagawa, Yuzo Koshiro
Shovel Knight
Jake Kaufman, Manami Matsumae
Super Castlevania IV
Masanori Adachi, Taro Kudo
Terranigma
Masanori Hikichi, Miyoko Takaoka
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Hajime Wakai, Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata
The Walking Dead: Season One
Jared Emerson-Johnson
WinBack: Covert Operations
Kaori Nakabai, Keiji Yamagishi, Tsutomu Hirasawa