game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Bloodborne
Cris Velasco, Michael Wandmacher, Nobuyoshi Suzuki, Ryan Amon, Tsukasa Saitoh, Yuka Kitamura
Chaos Legion
Hideyuki Fukasawa
Dark Souls
Motoi Sakuraba
Dark Souls II
Motoi Sakuraba, Yuka Kitamura
Demon's Souls
Shunsuke Kida
Metal Slug 2: Super Vehicle-001/II
Takushi Hiyamuta
Shenmue
Osamu Murata, Ryuji Iuchi, Takenobu Mitsuyoshi, Takeshi Yanagawa, Yuzo Koshiro
Shovel Knight
Jake Kaufman, Manami Matsumae
Super Castlevania IV
Masanori Adachi, Taro Kudo
Terranigma
Masanori Hikichi, Miyoko Takaoka
The Walking Dead: Season One
Jared Emerson-Johnson
WinBack: Covert Operations
Kaori Nakabai, Keiji Yamagishi, Tsutomu Hirasawa