Games (844)

games 501 to 550 of 844
<< prevpage 11 of 17next >>    go to page:
sys title year publisher composer(s) mixes   Albums chiptune/original
sys title year publisher composer(s) mixes Albums Chiptunes
gb Wario Land II 1998 Nintendo Kozue Ishikawa 1 chiptune/original
n64 Wave Race 64 1996 Nintendo Kazumi Totaka 1 chiptune/original
ps1 Wild Arms 2 2000 Sony CHOKKAKU, Kazuhiko Toyama, Michiko Naruke, Takeo Miratsu, Takeshi Yamanaka 1 chiptune/original
snes Wild Guns 1994 Natsume Haruo Ohashi, Hiroyuki Iwatsuki 1 chiptune/original
c64 William Wobbler 1985 Wizard Develop... Ben Daglish 1 chiptune/original
nes Willow 1989 Capcom Harumi Fujita 1  Albums chiptune/original
dos Wing Commander 1990 ORIGIN Systems Dave Govett, George Alistair Sanger 1
c64 Wizardry 1985 The Edge Mike Alsop 1 chiptune/original
c64 Wizball 1987 Thunder Mounta... Martin Galway 1 chiptune/original
c64 X-Out 1989 Rainbow Arts Michael Hendriks 1 chiptune/original
wii Xenoblade Chronicles 2010 Nintendo ACE+, Manami Kiyota, Natsumi Kameoka, Tsutomu Narita, Yasunori Mitsuda, Yoko Shimomura 1
nds Yoshi Touch & Go 2005 Nintendo Asuka Hayazaki, Kazumi Totaka, Koji Kondo, Toru Minegishi 1 chiptune/original
n64 Yoshi's Story 1997 Nintendo Kazumi Totaka 1 chiptune/original
nes Ys 1988 Victor Mieko Ishikawa, Yuzo Koshiro 1 chiptune/original
gen Ys III: Wanderers from Ys 1991 Renovation Pro... Masaaki Kawai, Mieko Ishikawa, Noriyuki Iwadare, Yoshiaki Kubotera 1 chiptune/original
tgcd Ys IV: The Dawn of Ys 1993 Hudson Soft Atsushi Shirakawa, Falcom Sound Team jdk, Hirofumi Matsuoka, Masaru Nakajima, Naoki Kaneda, Ryo Yonemitsu, Takahiro Tsunashima 1  Albums chiptune/original
win Yume Nikki 2004 kikiyama kikiyama 1
gen Zero Wing 1991 Toaplan Masahiro Yuge, Tatsuya Uemura, Toshiaki Tomizawa 1 chiptune/original
gen Altered Beast 1990 Sega Nau, Tohru Nakabayashi 2 chiptune/original
arc Altered Beast 1988 Sega Tohru Nakabayashi 2
xb360 Armored Core 4 2007 Sega Ayako Minami, Kota Hoshino 2  Albums
snes Axelay 1992 Konami akiropito, Masanori Adachi, Taro Kudou 2 chiptune/original
snes Bahamut Lagoon 1996 Square Noriko Matsueda 2  Albums chiptune/original
win Baldur's Gate 1998 Interplay Michael Hoenig 2
nes Battletoads 1991 Tradewest David Wise 2 chiptune/original
nes Bomberman 1985 Hudson Soft June Chikuma 2 chiptune/original
gba Castlevania: Harmony of Dissonance 2002 Konami Michiru Yamane, Soshiro Hokkai 2  Albums chiptune/original
nds Castlevania: Portrait of Ruin 2006 Konami Club Kukeiha, Michiru Yamane, Norikazu Miura, T, Yuzo Koshiro 2  Albums chiptune/original
nes Cheetahmen II 1992 Active Enterpr... 2 chiptune/original
sat Christmas NiGHTS into dreams... 1996 Sega Naofumi Hataya, Tatsuya Kouzaki, Tomoko Sasaki 2
dos Commander Keen IV: Secret of the Oracle 1991 Apogee Bobby Prince 2
snes Cool Spot 1994 Virgin Tommy Tallarico 2 chiptune/original
ps1 Crash Bandicoot 1996 Sony Josh Mancell, Mark Mothersbaugh 2 chiptune/original
ps2 Dark Cloud 2 2002 Sony Tomohito Nishiura 2
c64 Deflektor 1988 Gremlin Ben Daglish 2 chiptune/original
dos Descent 1995 Interplay Brian Luzietti, Jim Torres, Ken Allen, Larry Peacock, Leslie Spitzer, Tim Wiles 2
win Descent II 1996 Interplay Dan Wentz 2
win Diablo 1997 Blizzard Enter... Glenn Stafford, Matt Uelmen 2
gb Donkey Kong Land 1995 Nintendo David Wise, Graeme Norgate 2 chiptune/original
nes Double Dragon 1988 Tradewest Kazunaka Yamane 2 chiptune/original
nes Double Dragon II: The Revenge 1989 Acclaim Kazunaka Yamane 2 chiptune/original
nes Double Dragon III: The Sacred Stones 1990 Acclaim Akira Inoue, Michiya Hirasawa, Takaro Nozaki, Yoshihiro Kameoka 2 chiptune/original
gen Earthworm Jim 2 1995 Playmates Tommy Tallarico 2  Albums chiptune/original
gen Ecco the Dolphin 1993 Sega András Magyari, Brian Coburn, Spencer N. Nilsen 2 chiptune/original
gen Ecco: The Tides of Time 1994 Sega András Magyari, Andy Armer, Attila Dobos, David Javelosa 2 chiptune/original
gba Final Fantasy I & II: Dawn of Souls 2004 Nintendo Ayumu Murai, Hidenori Miyanaga, Hiroshi Nakajima, Mitsutoshi Kodama, Nobuo Uematsu, Ryoue Takagi, Shingo Kataoka, Yosuke Ago 2
nes Final Fantasy III 1990 Square Nobuo Uematsu 2  Albums chiptune/original
gb Final Fantasy Legend II 1990 Square Kenji Ito, Nobuo Uematsu 2 chiptune/original
ps1 Final Fantasy Tactics 1998 Sony Hitoshi Sakimoto, Masaharu Iwata, Yukiko Mitsui, Yuko Miura 2 chiptune/original
ps2 Final Fantasy X-2 2003 Square Hiroki Wada, Kazuhiro Hara, Noriko Matsueda, Takahito Eguchi 2
games 501 to 550 of 844
<< prevpage 11 of 17next >>    go to page: