Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Type Unknown, AKA Rune's Theme

Music by Izuho Numata, Masaki Nakagaki

Links
Sega Genesis

  • Name: Phantasy Star IV: The End of the Millennium "Thray"
  • OST Name: Thray
  • Aliases: Rune's Theme