Song: Wild Arms "Kizim Fire"

lyrics
Wild Arms
  • Name: Wild Arms "Kizim Fire"
  • OST Name: Kizim Fire, キシュムの炎
  • Aliases: Kishum Flame

ReMixes

game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
Wild Arms
Michiko Naruke