Song: Metroid 'Brinstar'

lyrics
Metroid
  • Song Name: Brinstar
  • Song OST Name: Brinstar, ブリンスタ
  • Song Aliases: Brinstar (Rock Stage), ブリンスタ(岩ステージ)