game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Bayonetta
Erina Niwa, Hiroshi Kawaguchi, Hiroshi Yamaguchi, Masami Ueda, Naoto Tanaka, Norihiko Hibino, Rei Kondoh, Takahiro Izutani, Takayasu Sodeoka, Yoshitaka Suzuki
Dark Souls
Motoi Sakuraba
Dark Souls II
Motoi Sakuraba, Yuka Kitamura
Demon's Souls
Shunsuke Kida
Divekick
Harrison Pretat
Drakengard 3
Akitaka Tohyama, Chihiro Onitsuka, Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi, Keiichi Okabe, Kuniyuki Takahashi, Nobuyoshi Sano
Fallout 3
Inon Zur
Final Fantasy XIII
Masashi Hamauzu
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Akihiro Honda, Harry Gregson-Williams, Kazuma Jinnouchi, Nobuko Toda, Norihiko Hibino, Shuichi Kobori, Sota Fujimori, Takahiro Izutani, Yoshitaka Suzuki
Mirror's Edge
Arnthor Birgisson, Rami Yacoub, Solar Fields
Nier
Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi, Keiichi Okabe, Takafumi Nishimura
The Last of Us
Gustavo Santaolalla