Tag: Cello

Music > Attribute > Instrumentation > Cello

remixes 1 to 30 of 32
page 1 of 2next >> go to page:
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Dark Souls
Motoi Sakuraba
Dark Souls III
Motoi Sakuraba, Nobuyoshi Suzuki, Tsukasa Saitoh, Yuka Kitamura
Doom II: Hell on Earth
Bobby Prince
Dragon Warrior VII
Koichi Sugiyama
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Kingdom Hearts
Hikaru Utada, Yoko Shimomura
Line Defense
Stam
Paladin's Quest
Kohei Tanaka
Phantasy Star IV: The End of the Millennium
Izuho Numata, Masaki Nakagaki
Radical Dreamers: Nusumenai Houseki
Yasunori Mitsuda
Secret of Mana
Hiroki Kikuta
Skies of Arcadia
Tatsuyuki Maeda, Yutaka Minobe
Super Mario 64
Koji Kondo
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Yoko Shimomura
Super Mario World
Koji Kondo
Tales of Symphonia
Daisuke Suzuki, Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Takeshi Arai
The 7th Saga
Norihiko Yamanuki
The Last of Us
Gustavo Santaolalla
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kozue Ishikawa, Minako Hamano
remixes 1 to 30 of 32
page 1 of 2next >> go to page: