Tag: Latin

Music > Attribute > Genre > Latin

remixes 1 to 30 of 47
page 1 of 2next >> go to page:
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Animal Crossing
Kazumi Totaka, Kenta Nagata, Shinobu Nagata, Toru Minegishi
Castlevania
Kinuyo Yamashita, Satoe Terashima
Castlevania: Symphony of the Night
akiropito, Jeff Lorber, Michiru Yamane, Rika Muranaka, Tomoko Sano, Tony Haynes
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Conker's Bad Fur Day
Robin Beanland
Dark Souls II
Motoi Sakuraba, Yuka Kitamura
Diddy Kong Racing
David Wise
Faxanadu
June Chikuma
Final Fantasy IX
Nobuo Uematsu
Final Fantasy V
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Mega Man 3
Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Mega Man 7
Makoto Tomozawa, Toshihiko Horiyama, Yuko Takehara
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Harry Gregson-Williams, Norihiko Hibino, Rika Muranaka, Tappy Iwase
OutRun
Hiroshi Kawaguchi
OutRun
Hiroshi Kawaguchi
Portal
Jonathan Coulton, Kelly Bailey, Mike Morasky
QuackShot
Kamiya Studio
Ristar
Masafumi Ogata, Naofumi Hataya, Tomoko Sasaki
Rolling Thunder
Junko Ozawa
Romancing SaGa 3
Kenji Ito
Seiken Densetsu 3
Hiroki Kikuta
Sonic 3D Blast
Richard Jacques
Sonic the Hedgehog 3
Bobby Brooks, Brad Buxer, C. Cirocco Jones, Darryl Ross, Doug Grigsby III, Geoff Grace, Jun Senoue, Michael Jackson, Tatsuyuki Maeda, Tomonori Sawada
StarTropics
Yoshio Hirai
Street Fighter II: The World Warrior
Isao Abe, Yoko Shimomura
remixes 1 to 30 of 47
page 1 of 2next >> go to page: