PRYZM

Artist: PRYZM Nabeel Ansari

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Impulse
Hagen & Coldfingers, Jackson Lawhead, Kyer Kahn, Meteo Xavier, Nebyoolae, Rob Northcott, Shawn Crawford, ShrackAttack
Mega Man 2
Manami Matsumae, Takashi Tateishi
Mega Man 9
Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
Mega Man X5
Naoto Tanaka, Naoya Furutani, Showtaro Morikubo, Takuya Miyawaki
Street Fighter II: The World Warrior
Isao Abe, Yoko Shimomura
Super Smash Bros. Melee
Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki
Tangledeep
Grant Kirkhope, Hiroki Kikuta, Norihiko Hibino, zircon
Ultra Street Fighter IV
Hideyuki Fukasawa