Final Fantasy X-2

Song: "Yuripa, Fight! No. 2"

From Final Fantasy X-2 (Square, 2003, PS2)

Type Unknown, AKA YuRiPa Fight No.2

Music by Hiroki Wada, Kazuhiro Hara, Noriko Matsueda, Takahito Eguchi

Composer Images
Noriko MatsuedaTakahito Eguchi
Links
PlayStation 2

  • Name: Final Fantasy X-2 "Yuripa, Fight! No. 2"
  • OST Name: Yuripa, Fight! No. 2, ユリパ ファイト No.2
  • Aliases: YuRiPa Fight No.2