Shin Megami Tensei: Persona 3

Song: "Shadow"

From Shin Megami Tensei: Persona 3 (Atlus, 2006, PS2)

Type Unknown, AKA Shato U

Music by Shoji Meguro, Yosuke Uda

Composer Images
Shoji Meguro
Links
PlayStation 2

  • Name: Shin Megami Tensei: Persona 3 "Shadow"
  • OST Name: Shadow, シャドウ
  • Aliases: Shato U