Final Fantasy Legend III

Song: "Oasis"

From Final Fantasy Legend III (Square, 1991, GB)

Type Unknown, AKA Town

Music by Chihiro Fujioka, Nobuo Uematsu, Ryuji Sasai

Composer Images
Chihiro FujiokaNobuo UematsuRyuji Sasai
Links
Game Boy

  • Name: Final Fantasy Legend III "Oasis"
  • OST Name: Oasis, オアシス
  • Aliases: Town

Chiptunes