Castlevania: Circle of the Moon

Song: "Aquarius"

From Castlevania: Circle of the Moon (Konami, 2001, GBA)

Type Unknown

Music by Hiroshi Mitsuoka, Sotaro Tojima

Composer Images
Sotaro Tojima
Links
Game Boy Advance

  • Name: Castlevania: Circle of the Moon "Aquarius"
  • OST Name: Aquarius
  • Aliases: