Raiden

Song: "Go To Blazes!"

From Raiden (Seibu Kaihatsu, 1990, ARC)

Type Unknown

Music by Akira Sato

Composer Images
Links
Arcade

  • Name: Raiden "Go To Blazes!"
  • OST Name:
  • Aliases: