Sinergia

Artist: Sinergia Alexis González, Luis Silva, Paul Eberhard, Pedro López, Rodrigo Osorio

ReMixer

Learn More
Follow
Support

  • Name: Sinergia (Alexis González, Luis Silva, Paul Eberhard, Pedro López, Rodrigo Osorio) group
  • Roles/Credits: ReMixer (1)
  • Aliases: Aner, DJ Panoramix, Don Rorro, Luis Silva, Pedrales
  • Born: (Santiago, Chile)
  • Members:
View All

Albums

No records.

View All

ReMixes