game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Sonic Adventure 2
Composed by Atsushi Kosugi, Fumie Kumatani, Heigo Tani, Jun Senoue, Kenichi Tokoi, Tomoya Ohtani
Sonic and the Black Knight
Composed by Fumie Kumatani, Hikaru Tanimoto, Howard Drossin, Jun Senoue, Kenichi Tokoi, Richard Jacques, Tommy Tallarico, Yusaku Tsuchiya, Yutaka Minobe
Sonic Colors
Composed by Fumie Kumatani, Hideaki Kobayashi, Kenichi Tokoi, Mariko Nanba, Naofumi Hataya, Tomoya Ohtani
Sonic Crackers
Composed by Junko Shiratsu, Mariko Nanba, Masato Nakamura
Sonic Heroes
Composed by Fumie Kumatani, Hideaki Kobayashi, Jun Senoue, Keiichi Sugiyama, Mariko Nanba, Naofumi Hataya, Teruhiko Nakagawa, Tomoya Ohtani, Yutaka Minobe
Sonic the Hedgehog
Composed by Masato Nakamura