Terranigma

Song: "Neotokio"

From Terranigma (Enix, 1995, SNES)

Type Unknown, AKA Asia, Yun-Kou

Music by Masanori Hikichi, Miyoko Takaoka

Composer Images
Miyoko Takaoka
Links
SNES

  • Name: Terranigma "Neotokio"
  • OST Name:
  • Aliases: Asia, Yun-Kou

Chiptunes