Mario Kart 64

Song: "Setup and Kart Select"

From Mario Kart 64 (Nintendo, 1996, N64)

Player Select, Stage Select, AKA Game Select, Select

Music by Kenta Nagata

Composer Images
Kenta Nagata
Links
Nintendo 64

  • Name: Mario Kart 64 "Setup and Kart Select"
  • OST Name: Setup and Kart Select, ゲームセレクト
  • Aliases: Game Select, Select
  • Type: Player Select/Stage Select

Chiptunes