Super Mario Kart

Song: "Setup and Kart Select"

From Super Mario Kart (Nintendo, 1992, SNES)

Player Select, Stage Select, AKA Choose Your Driver

Music by Koji Kondo, Soyo Oka

Links
SNES

  • Name: Super Mario Kart "Setup and Kart Select"
  • OST Name:
  • Aliases: Choose Your Driver
  • Type: Player Select/Stage Select

Chiptunes