Super Mario Kart

Song: "Setup and Kart Select"

From Super Mario Kart (Nintendo, 1992, SNES)

Player Select, Stage Select, AKA Choose Your Driver

Music by Koji Kondo, Soyo Oka, Taro Bando

Composer Images
Koji KondoSoyo OkaTaro Bando
Links
SNES

  • Name: Super Mario Kart "Setup and Kart Select"
  • OST Name:
  • Aliases: Choose Your Driver
  • Type: Player Select/Stage Select

Chiptunes