Tales of Phantasia

Song: "Perverse Religion"

From Tales of Phantasia (Namco, 1994, SNES)

Composer Images
Motoi SakurabaShinji Tamura
Links
SNES

  • Name: Tales of Phantasia "Perverse Religion"
  • OST Name: Perverse Religion
  • Aliases:

Chiptunes