Song: "Pianta Village"

From Super Mario Sunshine (Nintendo, 2002, GCN)

Type Unknown

Music by Koji Kondo, Shinobu Nagata

Composer Images
Koji KondoShinobu Nagata
Links
GameCube

  • Name: Super Mario Sunshine "Pianta Village"
  • OST Name:
  • Aliases: