EarthBound

Song: "Apple Kid's Theme"

From EarthBound (Nintendo, 1994, SNES)

Type Unknown, AKA House 2

Music by Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno

Composer Images
Hirokazu TanakaKeiichi Suzuki
Links
SNES

  • Name: EarthBound "Apple Kid's Theme"
  • OST Name:
  • Aliases: House 2

Chiptunes