Song: "awake"

From Castlevania: Circle of the Moon (Konami, 2001, GBA)

Composer Images
Sotaro Tojima
Links
Game Boy Advance

  • Name: Castlevania: Circle of the Moon "awake"
  • OST Name: awake
  • Aliases:
  • Type: Stage