Song: "X-Naut Fortress"

From Paper Mario: The Thousand-Year Door (Nintendo, 2004, GCN)

Type Unknown, AKA X-Naut Base

Music by Koji Kondo, Saki Kasuga, Yoshito Sekigawa, Yuka Tsujiyoko

Composer Images
Koji Kondo
Links
GameCube

  • Name: Paper Mario: The Thousand-Year Door "X-Naut Fortress"
  • OST Name:
  • Aliases: X-Naut Base