Song: "Yoshi's Island"

From Super Smash Bros. (Nintendo, 1999, N64)

Composer Images
David WiseHirokazu AndoHirokazu TanakaJun IshikawaJunichi MasudaKazumi TotakaKeiichi SuzukiKoji KondoTaro Bando
Links
Nintendo 64

  • Name: Super Smash Bros. "Yoshi's Island"
  • OST Name:
  • Aliases: Yoshi's Stage
  • Type: Stage

Chiptunes