Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Song: "Dezoris Field 1"

From Phantasy Star IV: The End of the Millennium (Sega, 1993, GEN)

Type Unknown

Music by Izuho Numata, Masaki Nakagaki

Links
Sega Genesis

  • Name: Phantasy Star IV: The End of the Millennium "Dezoris Field 1"
  • OST Name: Dezoris Field 1
  • Aliases: