Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Song: "Dezoris Town 1"

From Phantasy Star IV: The End of the Millennium (Sega, 1993, GEN)

Type Unknown, AKA Tyler

Music by Izuho Numata, Masaki Nakagaki

Links
Sega Genesis

  • Name: Phantasy Star IV: The End of the Millennium "Dezoris Town 1"
  • OST Name: Dezoris Town 1
  • Aliases: Tyler