Artist: Dhsu Melody Hsu

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Castlevania
Composed by Kinuyo Yamashita, Satoe Terashima
Castlevania III: Dracula's Curse
Composed by Jun Funahashi, Yoshinori Sasaki, Yukie Morimoto
Chrono Trigger
Composed by Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
EarthBound
Composed by Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Final Fantasy VII
Composed by Nobuo Uematsu
Mario Kart 64
Composed by Kenta Nagata
Super Dodge Ball
Composed by Kazuo Sawa
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Composed by Yoko Shimomura
Super Mario World
Composed by Koji Kondo
Tales of Phantasia
Composed by Motoi Sakuraba, Ryota Furuya, Shinji Tamura, Toshiyuki Sekiguchi
The Elder Scrolls V: Skyrim
Composed by Jeremy Soule
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Composed by Minako Adachi