Nobuko Toda

Artist: Nobuko Toda 戸田信子

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
Boktai: The Sun is in Your Hand
Composed by Kazuki Muraoka, Masashi Watanabe, Nobuko Toda, Norihiko Hibino, Shuichi Kobori
Metal Gear Solid 3: Snake Eater
Composed by Harry Gregson-Williams, Nobuko Toda, Norihiko Hibino, Rika Muranaka, Shuichi Kobori
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Composed by Akihiro Honda, Harry Gregson-Williams, Kazuma Jinnouchi, Nobuko Toda, Norihiko Hibino, Shuichi Kobori, Sota Fujimori, Takahiro Izutani, Yoshitaka Suzuki
Super Smash Bros. Brawl
Composed by Akito Nakatsuka, David Wise, Eveline Novakovic, Go Ichinose, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hitomi Sato, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Keiichi Suzuki, Kenichi Tokoi, Kenji Yamamoto (I), Kenta Nagata