Song: "Snow Mountain"

From Super Mario 64 (Nintendo, 1996, N64)

Stage, AKA Cool, Cool Mountain; Cold, Cold Mountain

Music by Koji Kondo

Composer Images
Koji Kondo
Links
Nintendo 64

  • Name: Super Mario 64 "Snow Mountain"
  • OST Name: Snow Mountain, さむいさむいマウンテン
  • Aliases: Cool, Cool Mountain; Cold, Cold Mountain
  • Type: Stage

Chiptunes