• Name: Final Fantasy XIII "Sazh's Theme"
  • OST Name: Sazh's Theme, サッズのテーマ
  • Aliases:

ReMixes