Song: "Unkai (1st BGM)"

From Axelay (Konami, 1992, SNES)

Composer Images
Masanori AdachiTaro Kudo
Links
SNES

  • Name: Axelay "Unkai (1st BGM)"
  • OST Name: Unkai (1st BGM)
  • Aliases:
  • Type: Stage

Chiptunes