Song: "Attack of the Koopa Bros."

From Paper Mario (Nintendo, 2000, N64)

Type Unknown, AKA Koopa Brothers Attack!

Music by Koji Kondo, Taishi Senda, Yuka Tsujiyoko

Composer Images
Koji Kondo
Links
Nintendo 64

  • Name: Paper Mario "Attack of the Koopa Bros."
  • OST Name: Attack of the Koopa Bros., ノコブロスアタック!
  • Aliases: Koopa Brothers Attack!

Chiptunes