RebeccaETripp

Artist: RebeccaETripp Rebecca E. Tripp

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Chrono Cross
Yasunori Mitsuda
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
David Wise
Final Fantasy IV
Nobuo Uematsu
Final Fantasy V
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Final Fantasy XII
Hayato Matsuo, Hitoshi Sakimoto, Masaharu Iwata, Nobuo Uematsu
Secret of Mana
Hiroki Kikuta
Tales of Phantasia
Motoi Sakuraba, Ryota Furuya, Shinji Tamura, Toshiyuki Sekiguchi
The Elder Scrolls V: Skyrim
Jeremy Soule
The Legend of Zelda
Koji Kondo
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
Koji Kondo, Ryo Nagamatsu
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
Koji Kondo, Minako Adachi
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Hajime Wakai, Koji Kondo, Mahito Yokota, Shiho Fujii, Takeshi Hama
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Hajime Wakai, Kenta Nagata, Koji Kondo, Toru Minegishi