Dj Mystix

Artist: Dj Mystix Mansoor Nazar

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
Bayonetta
Erina Niwa, Hiroshi Kawaguchi, Hiroshi Yamaguchi, Masami Ueda, Naoto Tanaka, Norihiko Hibino, Rei Kondoh, Takahiro Izutani, Takayasu Sodeoka, Yoshitaka Suzuki
Elemental Master
Naosuke Arai, Toshiharu Yamanishi
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Getsu Fuuma Den
Hidenori Maezawa
Metal Gear Solid
Gigi Meroni, Hiroyuki Togo, Jeon Myung Lee, Kazuki Muraoka, Rika Muranaka, Takanari Ishiyama, Tappy Iwase
Metal Gear Solid 3: Snake Eater
Harry Gregson-Williams, Nobuko Toda, Norihiko Hibino, Rika Muranaka, Shuichi Kobori
NieR
Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi, Keiichi Okabe, Takafumi Nishimura
Sunset Riders
Motoaki Furukawa
The Legend of Dragoon
Dennis Martin, Takeo Miratsu
The Revenge of Shinobi
Yuzo Koshiro