Naoshi Mizuta

Artist: Naoshi Mizuta 水田 直志

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Bravely Default
Composed By Naoshi Mizuta, Revo
Final Fantasy XI Online
Composed By Kumi Tanioka, Naoshi Mizuta, Nobuo Uematsu
Mega Man & Bass
Composed By Akari Kaida, Kirikiri-chan, Naoshi Mizuta
Resident Evil 2
Composed By Masami Ueda, Naoshi Mizuta, Shun Nishigaki, Shusaku Uchiyama
Rockman & Forte
Composed By Akari Kaida, Kirikiri-chan, Naoshi Mizuta
Street Fighter Alpha 2
Composed By Isao Abe, Naoaki Iwami, Naoshi Mizuta, Setsuo Yamamoto, Shun Nishigaki, Tatsuro Suzuki, Yuko Takehara
Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams
Composed By Isao Abe, Naoaki Iwami, Naoshi Mizuta, Setsuo Yamamoto, Shun Nishigaki, Yoko Shimomura, Yuko Takehara