Artist: metaphist Paul Ford

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
Knuckles' Chaotix
Composed by Junko Shiratsu, Mariko Nanba
Little Nemo: The Dream Master
Composed by Junko Tamiya
Sonic & Knuckles
Composed by Howard Drossin, Jun Senoue, Masaru Setsumaru, Masayuki Nagao, Sachio Ogawa, Tatsuyuki Maeda, Tokuhiko Uwabo, Tomonori Sawada, Yoshiaki Kashima
Sonic CD
Composed by David Young, Mark Crew, Masafumi Ogata, Naofumi Hataya, Spencer Nilsen
Sonic the Hedgehog
Composed by Masato Nakamura
Super Smash Bros. Melee
Composed by Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Composed by Koji Kondo