Super Smash Bros.

Game: Super Smash Bros.任天堂オールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ

Published 1999 by Nintendo for Nintendo 64

Composer Images
David WiseHirokazu AndoHirokazu TanakaJun IshikawaJunichi MasudaKazumi TotakaKeiichi SuzukiKoji KondoTaro Bando
Links
Nintendo 64
game / remix remixer(s) posted
Mario Kart: Double Dash!!
Composed by Kenta Nagata, Shinobu Nagata
Super Smash Bros.
Composed by David Wise, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Taro Bando
Super Smash Bros. Brawl
Composed by Akito Nakatsuka, David Wise, Eveline Novakovic, Go Ichinose, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hitomi Sato, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Keiichi Suzuki, Kenichi Tokoi, Kenji Yamamoto (I), Kenta Nagata
Super Smash Bros. Melee
Composed by Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki