game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Donkey Kong Country: Tropical Freeze
Daisuke Matsuoka, David Wise, Minako Hamano, Riyu Tamura, Shinji Ushiroda
Mario Kart 7
Kenta Nagata, Satomi Terui
Metroid Prime
Kenji Yamamoto (I), Koichi Kyuma
Metroid Prime 2: Echoes
Kenji Yamamoto (I)
Metroid Prime 3: Corruption
Kenji Yamamoto (I), Masaru Tajima, Minako Hamano