Tag: Dwelling of Duels

Music > Attribute > Origin > Competition > Dwelling of Duels

Music that was created for the Dwelling of Duels series of competitions

game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Akumajo Dracula X: Rondo of Blood
Composed by akiropito, Jun Funahashi, Keizo Nakamura, Mikio Saito, Satoe Terashima, Tomoko Sano
Batman
Composed by Naoki Kodaka, Nobuyuki Hara
Breath of Death VII: The Beginning
Composed by Gordon McNeil, James Ghosh, John Osinski, Roald Strauss, yesso
Chrono Trigger
Composed by Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Detana!! TwinBee
Composed by Kaori Kinouchi, Masahiro Ikariko, You Takamine
Final Fantasy V
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Composed by Nobuo Uematsu
Gradius Gaiden
Composed by Norikazu Miura
Gunbird 2
Composed by Kensuke Satoh, Masaki Izutani, Toshiya Kobayashi
Mega Man 3
Composed by Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Mega Man 5
Composed by Mari Yamaguchi
Mega Man 7
Composed by Makoto Tomozawa, Toshihiko Horiyama, Yuko Takehara
Mega Turrican
Composed by Chris Huelsbeck
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Composed by Harry Gregson-Williams, Norihiko Hibino, Rika Muranaka, Tappy Iwase
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Composed by Akihiro Honda, Harry Gregson-Williams, Kazuma Jinnouchi, Nobuko Toda, Norihiko Hibino, Shuichi Kobori, Sota Fujimori, Takahiro Izutani, Yoshitaka Suzuki
Power Drift
Composed by Hiroshi Kawaguchi
Ragnarök Online
Composed by soundTeMP
Sonic the Hedgehog
Composed by Hideaki Kobayashi, Jun Senoue, Mariko Nanba, Seirou Okamoto, Taihei Sato, Takahito Eguchi, Tomoya Ohtani, Yasutaka Kume
Streets of Rage 2
Composed by Motohiro Kawashima, Yuzo Koshiro
Super Final Match Tennis
Composed by Takamitsu Kajikawa
Super Mario 3D World
Composed by Koji Kondo, Mahito Yokota, Toru Minegishi, Yasuaki Iwata
Super Mario 64
Composed by Koji Kondo
Viewtiful Joe
Composed by Dai Nagao, Masakazu Sugimori, Masami Ueda
Ys III: Wanderers from Ys
Composed by Masaaki Kawai, Mieko Ishikawa
Ys III: Wanderers from Ys
Composed by Masaaki Kawai, Mieko Ishikawa