Tuberz McGee

Artist: Tuberz McGee Callum Kennedy

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
Advance Wars
Taishi Senda
Akumajo Dracula X: Rondo of Blood
akiropito, Jun Funahashi, Keizo Nakamura, Mikio Saito, Satoe Terashima, Tomoko Sano
Batman
Naoki Kodaka, Nobuyuki Hara
Castlevania
Kinuyo Yamashita, Satoe Terashima
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Mega Man X
Makoto Tomozawa, Setsuo Yamamoto, Toshihiko Horiyama, Yuki Iwai, Yuko Takehara
Sonic the Hedgehog
Masato Nakamura
Super Castlevania IV
Masanori Adachi, Taro Kudo
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
Koji Kondo, Minako Adachi