Game: EarthBound

Composers

Hirokazu TanakaHirokazu Tanaka
田中宏和
Keiichi SuzukiKeiichi Suzuki
鈴木 慶一
Toshiyuki UenoToshiyuki Ueno
上野利幸
EarthBound (MOTHER2 ギーグの逆襲)
Published 1994 by Nintendo for SNES