Artist: Chris ~ Amaterasu Chris Woo

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Chrono Cross
Yasunori Mitsuda
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Dragon Slayer: The Legend of Heroes
Masaaki Kawai, Mieko Ishikawa
Dragon Warrior VII
Koichi Sugiyama
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Metal Gear Solid
Gigi Meroni, Hiroyuki Togo, Jeon Myung Lee, Kazuki Muraoka, Rika Muranaka, Takanari Ishiyama, Tappy Iwase
Secret of Mana
Hiroki Kikuta
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kazumi Totaka, Koji Kondo, Kozue Ishikawa, Minako Hamano
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo
Xenogears
Yasunori Mitsuda