DaMonz

Artist: DaMonz Emery Monzerol

Composer, ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Castlevania: Bloodlines
Composed by Michiru Yamane
Kirby 64: The Crystal Shards
Composed by Hirokazu Ando, Jun Ishikawa
Kirby Super Star
Composed by Dan Miyakawa, Jun Ishikawa
Mega Man 9
Composed by Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
One Piece: Unlimited Cruise 1 - The Treasure Beneath the Waves
Composed by Kentarou Nakahara, Takakazu Umeno
Shuttle Rush
Composed by DaMonz, WillRock
Star Fox 64
Composed by Hajime Wakai, Koji Kondo
Super Mario 64
Composed by Koji Kondo
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Composed by Yoko Shimomura
Super Smash Bros. Melee
Composed by Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki
Tangledeep
Composed by Grant Kirkhope, Hiroki Kikuta, Norihiko Hibino, zircon
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Composed by Koji Kondo
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Composed by Kozue Ishikawa, Minako Hamano
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Composed by Koji Kondo