DaMonz

Artist: DaMonz Emery Monzerol

Composer, ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Castlevania: Bloodlines
Michiru Yamane
Kirby 64: The Crystal Shards
Hirokazu Ando, Jun Ishikawa
Kirby Super Star
Dan Miyakawa, Jun Ishikawa
Mega Man 9
Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
Shuttle Rush
DaMonz, WillRock
Star Fox 64
Hajime Wakai, Koji Kondo
Super Mario 64
Koji Kondo
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Koji Kondo, Nobuo Uematsu, Yoko Shimomura
Super Smash Bros. Melee
Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kazumi Totaka, Koji Kondo, Kozue Ishikawa, Minako Hamano
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo