injury

Artist: injury Starla

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Chrono Trigger
Composed by Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Contra
Composed by Hidenori Maezawa, Kazuki Muraoka
Dig Dug
Composed by Yuriko Keino
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Composed by David Wise
Donkey Kong Country
Composed by David Wise, Eveline Novakovic, Robin Beanland
EarthBound
Composed by Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Mega Man 2
Composed by Manami Matsumae, Takashi Tateishi
Mega Man 3
Composed by Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Mega Man
Composed by Manami Matsumae
Super Mario Bros.
Composed by Koji Kondo
Tales of Symphonia
Composed by Daisuke Suzuki, Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Takeshi Arai