Tag: Ballad

Music > Attribute > Genre > Easy Listening > Ballad

game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
2064: Read Only Memories
Composed by 2 Mello
Aquaria
Composed by Alec Holowka, Ian Holowka
Chrono Cross
Composed by Yasunori Mitsuda
Chrono Trigger
Composed by Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Drakengard 3
Composed by Akitaka Tohyama, Chihiro Onitsuka, Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi, Keiichi Okabe, Kuniyuki Takahashi, Nobuyoshi Sano
EarthBound
Composed by Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Final Fantasy
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy II
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy IV
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy V
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Composed by Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu