Tag: Ballad

Music > Attribute > Genre > Easy Listening > Ballad

remixes 1 to 30 of 73
page 1 of 3next >> go to page:
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Aquaria
Alec Holowka, Ian Holowka
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Drakengard 3
Akitaka Tohyama, Chihiro Onitsuka, Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi, Keiichi Okabe, Kuniyuki Takahashi, Nobuyoshi Sano
EarthBound
Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Final Fantasy
Nobuo Uematsu
Final Fantasy IV
Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX
Nobuo Uematsu
Final Fantasy V
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Golden Sun: The Lost Age
Motoi Sakuraba
ilomilo
Daniel Olsén
Luminous Arc
Akari Kaida, Kazumi Mitome, Shota Kageyama, Yasunori Mitsuda
Lunar 2: Eternal Blue Complete
Noriyuki Iwadare
Lunar: Silver Star Story Complete
Noriyuki Iwadare
Mega Man 5
Mari Yamaguchi
Mega Man X2
Yuki Iwai
Mega Man X5
Naoto Tanaka, Naoya Furutani, Showtaro Morikubo, Takuya Miyawaki
Metal Gear Solid
Gigi Meroni, Hiroyuki Togo, Jeon Myung Lee, Kazuki Muraoka, Rika Muranaka, Takanari Ishiyama, Tappy Iwase
Metal Gear Solid 3: Snake Eater
Harry Gregson-Williams, Nobuko Toda, Norihiko Hibino, Rika Muranaka, Shuichi Kobori
Mickey Saves the Day
Noel Gabriel
Monarch: Heroes of a New Age
Goomin Nam
Mother
Hirokazu Tanaka, Keiichi Suzuki
remixes 1 to 30 of 73
page 1 of 3next >> go to page: