Tag: Trance

Music > Attribute > Genre > EDM > Trance

remixes 1 to 30 of 83
page 1 of 3next >> go to page:
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Amberstar
Jochen Hippel
Chrono Cross
Yasunori Mitsuda
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Donkey Kong Country
David Wise, Eveline Novakovic, Robin Beanland
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
David Wise
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!
David Wise, Eveline Novakovic
EarthBound
Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Extreme-G
Simon Robertson
Final Fantasy IV
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Ghosts'n Goblins
Ayako Mori
Golden Axe
Decky, Imocky, Nankyoku
Gradius III
Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara, Kazuki Muraoka, Yukie Morimoto
Guilty Gear X
Daisuke Ishiwatari
Gunstar Heroes
Norio Hanzawa
Half-Life
Kelly Bailey
Hedgewars
Dani Martin, Finn Brice, Jonatan Nilsson
Jazz Jackrabbit 2
Alexander Brandon, Robert A. Allen, Sean Hiler
Killer Instinct
Graeme Norgate, Robin Beanland
remixes 1 to 30 of 83
page 1 of 3next >> go to page: