Shinji Tamura

Artist: Shinji Tamura 田村信二

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Tales of Destiny
DEEN, Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Tommy Tallarico Studios
Tales of Phantasia
Motoi Sakuraba, Ryota Furuya, Shinji Tamura, Toshiyuki Sekiguchi
Tales of Symphonia
Daisuke Suzuki, Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Takeshi Arai
Tales of Symphonia: Dawn of the New World
Akio Shimizu, Motoi Sakuraba, Shinji Tamura